Hur spara kommunen på vattnet? 

Kommunen försöker hitta sätt att spara på vattnet.

Fastigheter

Vi byter ut kranar och duschar i kommunens fastigheter så att de blir sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan. Vi byter också kontinuerligt ut packningar i kranarna. Vi kommer heller inte tvätta våra fordon lika ofta.

Bevattning av fotbollsplaner

70 % av fotbollsplanerna vattnas redan idag med vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Det vattnet är framförallt åvatten från Enköpingsån och Örsundaån.

På de planer som vattnas med kommunalt dricksvatten har vi minskat antalet vattningar.

Vattenläckor

Vi arbetar ännu mer aktivt med att leta efter läckor och laga dem.

Parkerna

Vi anpassar vår vattenförbrukning så långt det är möjligt och vi använder inte mer vatten än vad som är nödvändigt.

 

Vi sparar på vattnet ändå:

  • Drömparken vattnas endast en gång per vecka. Det kan ändå ta en vecka för att hinna vattna alla ytor i parken.
  • Vi minskar antalet tvättar på våra fordon, maskiner och redskap. Parkmöbler, sopkorgar med mera tvättas endast vid ovanliga förhållanden.
  • Om de vattenprover, likt de som vi tar på våra bad, visar på bra vattenkvalité kommer vi använda vatten från korsängsdiket vid bevattning av tex sommarblommor.