Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Asfaltering på Stockholmsvägen

Under vecka 26 påbörjas asfalteringen av Stockholmsvägen. Sträckan som berörs är Stockholmsvägen från Tullgatan, förbi Fannakorset och vidare på JP Johanssonsgata fram till Hejaregatan. Arbetet innebär en del störningar i trafiken men flaggvakter kommer finnas på plats.

Minskad framkomlighet på Bredsandsvägen vid Gamla Nynäs

Från och med måndag 14 maj till 30 juni pågår ett arbete med att bygga en ny bussficka och refug. Under perioden kommer bilister endast kunna använda ett körfält. 

 

 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.