Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Asfaltering

Vi kommer att börja arbete med asfaltering vid Bergvreten nu i augusti och september.

Första arbetet består av att asfaltera en del av gång- och cykelvägen längs med JP Johanssons gata.

Under vecka 36 börjar vi  asfaltera JP Johanssons gata från Fannalundsvägen fram till ICA Bergvreten. Vi asfalterar även Stockholmsvägen från rondellen vid Mästergatan till rondellen vid Garnisonsvägen. Arbetena beräknas vara klart vecka 37. Asfalteringen medför mindre störningar i trafiken. Det kommer att finnas flaggvakter på plats.

 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.