Ordnings­regler

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i hela landet finns i ordningslagen.

I Enköping har vi även egna bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Enköpings kommun ska fungera. De gäller på platser inom kommunen som är till för alla.

Vanliga frågor

Varför kan inte kommunen totalförbjuda fyrverkerier?

Att förbjuda fyrverkerier helt och hållet är inte helt enkelt utifrån vad en kommun kan och får göra. Kommunen kan bara bestämma äver sin mark, så kallad platsmark. Där är det förbjudet att skjuta fyrverkerier. Det finns dock några undantag, bland annat på nyårsafton mellan klockan 15.00 och 03.00

Är det tillåtet med fyrverkerier när som helst?

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent. Undantaget är nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från klockan 15.00 fram till klockan 3.00 dagen efter. Observera att smällare är förbjudna i hela Sverige.

Varför är det tillåtet att skjuta fyrverkerier på nyårsafton?

​Vi som kommun kan inte helt förbjuda människor att skjuta fyrverkerier på nyårsafton. När vi har jämfört med andra kommuner, frågat polisen och rådgjort med SKL, Sveriges kommuner och landsting, har vi kommit fram till att tidsspannet 15.00 till 03.00 är rimligt och går att efterleva.

Fördjupning