Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgsavgiften 2016?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2016 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2016 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

Jag har fått en faktura på inkomstjämförelse. Kan jag delbetala den?

Du kan betala lite i taget men hela summan behöver vara betald senast 30 juni 2018. Du får inte fler fakturor utan du anger samma OCR-nummer varje gång du betalar in pengar till den fakturan.

Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din bruttoinkomst via e-tjänsten inkomstförfrågan.
Första gången du anmäler din inkomst är när ditt första barn får en placering på förskolan. Därefter är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla en inkomstförändring så fort som möjligt till kommunen.

För din egen skull är det viktigt att vi har rätt uppgifter om din inkomst. Hushåll som tjänar lite, betalar lite i avgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift alls kommer du att få betala den högsta avgiften.

Fördjupning